Serie: geloof, hoop & wetenschap | Wim Hullegie en Ben Siemerink in TKKR

De laatste 25 jaar zijn er op het terrein van wetenschapscommunicatie veel initiatieven genomen om wetenschappelijke thema’s voor een breed publiek toegankelijk te maken. Er is een mer à boire aan lezingen, debatten en festivals. De popularisering van de wetenschap is hot, maar gaat ook met veel wantrouwen gepaard. Door de coronacrisis zijn verschillende ideeën omtrent het denken over wetenschap aan het licht gekomen. Positief en negatief.
 
Het is vrij normaal dat onderzoekers elkaars onderzoek checken en beoordelen en er andere interpretaties op na houden. Leren omgaan met onzekerheid is een academische attitude. Dat is in principe positief. Maar dit uitgangspunt wordt niet meer algemeen gedeeld in onze samenleving. De wetenschap is tegen wil en dank (vooral door de invloed van social media) in een catch-22 situatie verzeild geraakt: de wetenschap, die haar bestaansrecht ontleent aan twijfel, wordt als zodanig meer en meer in twijfel getrokken. Wetenschappelijke bevindingen worden afgedaan als ‘ook maar een mening’. Bijvoorbeeld in het stikstofdebat wist de ‘twijfelbrigade’ de wetenschap dusdanig in het defensief te dringen dat een groep gerenommeerde wetenschappers zich genoodzaakt zag publiekelijk in de krant weerwoord te geven.
 
Waar wringt de schoen in het huidige debat bij de inzet van wetenschappelijke data? Gebruiken beleidsmakers en politici de onderzoeksresultaten eenzijdig? Waar komen in de huidige maatschappij de anti-wetenschappelijke tendensen vandaan? Zijn de verspreiders van wetenschappelijke kennis zelf te arrogant geworden? Laten ze de twijfel te weinig zien? Of misschien wel te veel?

Wim Hullegie en Ben Siemerink gaan – onder de noemer Geloof, Hoop & Wetenschap voor TKKR in gesprek met vooraanstaande wetenschappers uit Twente met als doel de huidige impasse te doorgronden. En – wie weet – te doorbreken.

Lees het eerste interview met prof. Peter-Paul Verbeek (1970), sinds 2018 universiteitshoogleraar Filosofie van Mens en Techniek en wetenschappelijk co-directeur van het DesignLab aan de Universiteit Twente. via https://www.tkkr.nl/geloof-hoop-enamp-wetenschap.html.