Onze visie

“Het Musculoskeletale Centrum (MSC) richt zich op interdisciplinaire diagnostiek en behandeling van (pijn) klachten en functiestoornissen van het houdings- en bewegingsapparaat.”

Aan het MSC Koningsplein komen fysiotherapie, musculoskeletale geneeskunde en psychologie samen. Omdat bewegen zoveel dimensies heeft kan door alle drie de disciplines worden meegedacht: 3-D beweegzorg. Het doel is een geïntegreerde diagnose en behandelplan op te stellen waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van de expertise van de drie disciplines. Het uitgangspunt is ´zorg op maat´. 

Wij behandelen zowel acute als chronische klachten van het houdings- en bewegingsapparaat. Zoals klachten na een (sport) blessure, trauma, operatie of door overbelasting. Om een juiste diagnose te stellen, gebruiken we naast de anamnese (het verhaal van de patiënt) verschillende onderzoekstechnieken. Ook aanvullende diagnostiek (bijvoorbeeld MRI of röntgenfoto) is mogelijk door ons grote netwerk van medisch specialisten.

Het behandelplan is een combinatie van specifieke behandeltechnieken uit de Musculoskeletale geneeskunde (mobilisaties en injecties), algemene fysiotherapie gericht op coördinatie, revalidatie en een (deels online) pijncoping-programma. Als er ook specifieke psychische klachten zijn, kan een gerichte psychologische behandeling worden ingezet. Ook verwijzen wij patiënten door naar de tweede lijn, zoals een orthopeed of een neurochirurg.

Het belang van het verhaal van de patiënt

Wij bekijken ook of en hoe een patiënt, vaak heel subtiel, een compensatiestrategie heeft opgebouwd. Of een klacht wel of niet psychisch van aard is, is minder belangrijk omdat we vanuit een evolutionair standpunt naar motoriek en fysiotherapie kijken. Aandacht voor de psychologische kant van pijngedrag onderschrijven we niet en dat geldt ook voor een eenzijdige somatisch technische denkwijze. Niet alle lichamelijke klachten kunnen medisch verklaard worden en ons team werkt dan ook nauw samen voor een realistisch beeld. Voor de bewegingsanalyse gebruiken wij moderne meetinstrumenten zoals de soapsynergie en een “Leonardo Krachtplatform”, om inzicht te geven in compensatiestrategieën van patiënten.

De kunst is om de impact van onjuiste ideeën/cognities van patiënten over bewegen te begrijpen. Daarbij hoort ook het herkennen van biologische compensatiemechanismen of wanneer iemand juist decompenseert. Een opeenstapeling van ontregelingen van wat begon als een biomedisch probleem, kan uiteindelijk allerlei klachten geven. Het missen van bijvoorbeeld heupletsel na een ernstig ongeval kan leiden tot extreme compensatiestrategieën met rugpijnen en beenklachten als gevolg. Ook ernstige sociale problemen of trauma’s kunnen een rol spelen bij de opbouw en het in stand houden van klachten van een patiënt. Dat is de reden dat het afnemen van een anamnese binnen de fysiotherapie zo’n belangrijke rol heeft.