Serie: geloof, hoop & wetenschap | Wim Hullegie en Ben Siemerink in TKKR – nr. 5

DE LAATSTE 25 JAAR zijn er op het terrein van wetenschapscommunicatie veel initiatieven genomen om wetenschappelijke thema’s voor een breed publiek toegankelijk te maken. De wetenschap is tegen wil en dank (vooral door de invloed van social media) in een catch-22 situatie verzeild geraakt: de wetenschap, die haar bestaansrecht ontleent aan twijfel, wordt als zodanig meer en meer in twijfel getrokken. Wetenschappelijke bevindingen worden afgedaan als ‘ook maar een mening’. Waar wringt de schoen in het huidige debat bij de inzet van wetenschappelijke data? Gebruiken beleidsmakers en politici de onderzoeksresultaten eenzijdig? Waar komen in de huidige maatschappij de anti-wetenschappelijke tendensen vandaan? Zijn de verspreiders van wetenschappelijke kennis zelf te arrogant geworden?

Laten ze de twijfel te weinig zien? Of misschien wel te veel? Wim Hullegie en Ben Siemerink gaan – onder de noemer Geloof, Hoop & Wetenschap – voor TKKR in gesprek met vooraanstaande wetenschappers uit Twente met als doel de huidige impasse te doorgronden. In de tweede aflevering: Eric Mulder, die onlangs na 40 jaar afscheid nam als conservator van natuurhistorisch museum Natura Docet in Denekamp. Eric Wolfgang Amadeus Mulder (Almelo, 1956) studeerde biologie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen met als bijvak paleontologie. Mulder promoveerde in 2003 aan de Vrije Universiteit in Amsterdam op het onderwerp fossiele reptielen uit de mariene krijtsedimenten van Zuid-Limburg. Hij is sinds 2018 gastdocent evolutionaire ontwikkelingsbiologie aan de Universiteit Twente, waar hij ook gastcolleges geeft over de evolutietheorie. Eric Mulder is coauteur van diverse boeken en wetenschappelijke publicaties over dit onderwerp en geeft hierover populairwetenschappelijke lezingen. Na zijn afscheid blijft hij verbonden aan Natura Docet, maar ook aan de Universiteit Twente.

https://www.tkkr.nl/