Over ons

Een fysiotherapeut beoordeelt dagelijks de ernst van de klachten van een patiënt en schat deze in. Vastgesteld wordt of er sprake is van een fractuur, een spierscheuring of dat er sprake is van een andere biomedische oorzaak. Is er sprake van over- of onderbelasting? Is er angst om te bewegen of is de patiënt bang voor een ernstige ziekte? Hullegie & Richter Fysiotherapie vindt dit belangrijke uitgangspunten voor een behandeling. Zo nodig en samen met jou bespreken we dit met je huisarts en/of hulpverleners.
Dr. Wim Hullegie

Dr. Wim Hullegie is een ervaren fysiotherapeut en gespecialiseerd in algemene fysiotherapie. Hij kijkt met zijn patiënten naar de manier waarop ze met hun klachten omgaan gerelateerd aan de wel of niet aanwezige medische problematiek. Op basis daarvan maakt hij een analyse en vervolgens een behandelplan. Wim is zowel klinisch als wetenschappelijk geïnteresseerd in de flexibiliteit van motoriek van de patiënt. Met de flexibiliteit van motoriek bedoelt hij dat het lichaam in staat is om onder wisselende omstandigheden een taak op verschillende manieren succesvol uit te voeren. Zeker bij ziekten. Voor verdere informatie zie CV.

Marcel Richter

Marcel Richter heeft ruim 30 jaar ervaring in de fysiotherapie met als specifiek aandachtsgebied de sporttraumatologie en revalidatie. Expert op het gebied van enkel- en knierevalidatie, liesklachten en spierblessures. Hij was ruim 20 jaar werkzaam en betrokken bij de paramedische staf van FC Twente.